ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENTE

CADASTRU GALATI

Firma de topografie si cadastru in Galati
Servicii de intabilare, topografie si cadastru Galati si in judetul Galati.
+40.745.775.712

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENTE

Efectuam lucrari de cadastru si de intabulare a dreptului de proprietate in cartea funciara pentru apartamente sau garsoniere la cel mai bun pret din judetul Galati.

Pentru realizarea documentatiei de cadastru si intabulare a unui apartament sunt necesare urmatoarele acte:

  • Actul de proprietate al imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) – in copie  legalizata la notariat;
  • Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara a sectorului/ localitatii de care apartine imobilul;
  • Actul de indentitate al proprietarului/proprietarilor – in doua copii;
  • Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;
  • Declaratie tip privind identificarea limitelor proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;
  • Cerere tip de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de catre expertul autorizat;

Toate lucrarile cadastrale  sunt executate conform legislatiei in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Daca apartamentul a fost dobandit de la Loconfort sau alte societati similare este necesar procesul verbal de predare-primire si dovada (chitanta) de achitare integrala in copie legalizata.
In cazul in care actele de proprietate nu au fost transcrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, va trebui o declaratie notariala in acest sens.

Pentru  certificatele  de  mostenitor, sentinta civila sau hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila  emise  dupa data  16 aprilie  2008    se  percepe  de  catre  A.N.C.P.I.  o  taxa  suplimentara  de  0,15 % din  valoarea  masei  succesorale ( fiind  necesara  explicitarea  de  catre  emitentul  actului  a  valorii  de  impozitare  pentru  imobilul in cauza )