ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN

CADASTRU GALATI

Firma de topografie si cadastru in Galati
Servicii de intabilare, topografie si cadastru Galati si in judetul Galati.
+40.745.775.712

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN

Efectuam lucrari de cad sastru si intabulare a dreptului de proprietate pentru teren cu sau fara constructie, extravilanau agricol, la cel mai bun pret din judetul Galati

Actele necesare pentru cadastru si intabulare in cartea funciara a unui teren cu constructie sunt:

  • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original
  • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate
  • Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) – copii legalizate
  • Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copie

Actele necesare pentru cadastrul si intabularea unui teren fara constructie, extravilan sau agricol sunt:

  • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original
  • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii
  • Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai in cazul terenurilor extravilane sau a celor situate in “intravilanul nou”) – in original

Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenta).