Acte necesare pentru cadastru si intabulare constructie noua

CADASTRU GALATI

Firma de topografie si cadastru in Galati
Servicii de intabilare, topografie si cadastru Galati si in judetul Galati.
+40.745.775.712

Acte necesare pentru cadastru si intabulare constructie noua

Efectuam lucrari de cadastru si intabulare a dreptului de proprietate pentru case, vile sau alte constructii, la cel mai bun pret din judetul galati

Actele necesare pentru cadastru si intabularea unei constructii noi sunt:

 • Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;
 • Extras de carte funciara pentru informare (recent, maxim 1 luna) – in original;
 • Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 • Autorizatia de construire si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;
 • Autorizatia de demolare si proces – verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) – copii legalizate;
 • Releveele imobilului, intocmite de arhitect – copii xerox;
 • Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
 • Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 • Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
 • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata.
 • Certificate de urbanism - copii legalizate