Acte necesare pentru actualizare, rectificare sau modificare cadastru si intabulare

CADASTRU GALATI

Firma de topografie si cadastru in Galati
Servicii de intabilare, topografie si cadastru Galati si in judetul Galati.
+40.745.775.712

Acte necesare pentru actualizare, rectificare sau modificare cadastru si intabulare

Efectuam lucrari de cadastru si intabulare a dreptului de proprietate pentru actualizare, rectificare sau modificare cadastru la cel mai bun pret din judetul Galati

Pentru actualizarea sau rectificarea cadastrului, pentru modificarea limitei de proprietate si modificarea suprafetei terenului este nevoie de urmatoarele acte:

  • Extras de carte funciara pentru informare (recent, maxim 1 luna) – in original
  • Documentatia cadastrala existenta – copie
  • Actele de proprietate – copii
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copie
  • Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) – in original
  • Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata
  • Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata
  • Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.