Actele necesare pentru dezmembrare sau alipire terenuri

CADASTRU GALATI

Firma de topografie si cadastru in Galati
Servicii de intabilare, topografie si cadastru Galati si in judetul Galati.
+40.745.775.712

Actele necesare pentru dezmembrare sau alipire terenuri

Efectuam lucrari de cadastru si intabulare a dreptului de proprietate pentru dezmembrare sau alipire terenuri intravilane sau extravilane, la cel mai bun pret din judetul Galati.

Actele necesare pentru dezmembrarea sau alipirea unor terenuri sunt:

  • Extras de carte funciara pentru informare (recent, maxim 1 luna) – in original;
  • Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
  • Actele de proprietate – copii xerox;
  • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
  • Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
  • Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original.